Regulament Organizare

 

 ART. 1- ORGANIZATORII CONCURSULUI :

1.1. Concursul Cupa Intercartiere Falemi Nana reprezinta o competitie de fotbal pentru amatori organizata de Societatea GODMOTHER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dragos Voda, nr. 44, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9233/1997, CUI 9997589, atribut fiscal RO, in colaborare cu dl. Falemi Nana.

1.2. Organizatorii se obliga sa aduca la cunostinta tuturor participantilor la concurs a Regulamentului de desfasurare a Cupei Intercartiere Falemi Nana, prin canalele de promovare a evenimentului, prin postarea acestuia pe site-ul www.cupaintercartiere.ro si pagina de Facebook a competitiei, https://www.facebook.com/cupaintercartiere/.

1.3. Concursul se desfasoara pe  parcursul  etapelor  de  selectie  si  participare,  astfel  cum sunt definite de Organizator in  cadrul  prezentului Regulament.

1.4. Competitia se va desfasura in perioada 23 Septembrie – 22 Octombrie.

 

ART. 2 – CONDITII DE SIGURANTA

2.1. Organizatorii vor lua toate masurile pentru a  asigura buna desfasurare a competitiei; in conditii de siguranta pentru participantii si spectatorii, la competitie.